Statystyki związane z oknami – część piąta

64W poprzedniej części swoją uwagę skupiliśmy na temacie zakupu okien w ciągu roku. Omówiliśmy już większość miesięcy, zostały się nam jeszcze cztery. Wrzesień spada jeszcze niżej w skali roku i tutaj sprzedaż wynosi tylko sześć i dziewięćdziesiąt setnych procenta odnosząc się do sprzedaży w ciągu całego roku. W październiku niestety sprzedaż spada nadal, tym razem na poziom sześciu i jednej dziesiątej procenta w porównaniu do całego roku. Listopad jest miesiącem najgorszym, jeśli chodzi o sprzedaż okien,. ponieważ procentowo wychodzi jedynie pięć i osiemdziesiąt dwie setne. Jest to najniższa wartość w przeciągu roku, jednak uważam, że i tak jest to wartość, która pozwala na utrzymanie się firmom w sezonie zimowym. I już ostatni miesiąc, czyli grudzień. A tutaj zadziwiające jest to, że sprzedaż wzrasta do siedmiu i dziewięciu setnych procenta odnosząc się do sprzedaży dotyczącej całego roku. Zapraszam Was do szóstej części, gdzie znajdziecie informacje o tym, w których miejscach Polski kupuje się najwięcej okien.