Rzeczy na budowie, których nie możesz zrobić sam – część trzecia

135Wracając jeszcze do tematu kierownika budowy, muszę również wspomnieć, że po zakończeniu prac jest on zobowiązany do przekazania oświadczenia, które oznajmia o zgodności wykonania danego obiektu budowlanego z projektem, a także warunkami pozwolenia na budowę, na ręce inwestora. Wcześniej już wspomniałam, że za inwentaryzację powykonawczą odpowiedzialny jest geodeta, jednak nie sam, ponieważ kierownik budowy również za nią odpowiada. Musisz pamiętać, że takim kierownikiem może pozostać tylko i wyłącznie osoba, która posiada właściwe wykształcenie kierunkowe. Ważne jest również to, żeby miała praktykę na budowę i należała do właściwej izby samorządu zawodowego. Przechodzimy do kolejnego punktu w naszym artykule, czyli do energetyki. Budowla potrzebuje coś takiego jak świadectwo charakterystyki energetycznej. A tak mówiąc bardziej zrozumiale jest to certyfikat energetyczny. Jest to dokument, które jest niezbędny jeśli chcemy odebrać budynek do użytkowania. Zapraszam Was już do czwartej części artykułu, który niebawem pojawi się na naszym blogu.