Proces budowlany i utrudnienia związane z nim – część trzecia

23Dzisiaj przyjrzymy się, jak prawo zmieniało się w zakresie budowy obiektów małej architektury. Na początek warto sobie powiedzieć, które obiekty możemy wybudować bez pozwolenia na ich budowę. A więc są to: wolnostojące jednorodzinne budynku mieszkalne, ale ich obszar musi mieścić się w całości na działce albo też działkach, na których został wcześniej zaprojektowany. Poza tym wśród nich znajdują się również wolnostojące budynki parterowe gospodarcze, tutaj zaliczamy garaże, altany, czy też oranżerie, czy przydomowe ganki, których powierzchnia nie przekracza trzydzieści pięć metrów kwadratowych. A na całej działce ilość tych obiektów nie może przekroczyć dwóch na każde pięćset metrów kwadratowych powierzchni całej działki. Warto również wiedzieć, że te wszystkie wymienione obiekty nie są objęte wymogiem uzyskiwania decyzji, która ustala warunki zabudowy. Tutaj trzeba również dopisać, że dotyczy to na terenach, gdzie nie został ustanowiony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Nie ma również wymagania tworzenia projektu budowlanego.