Proces budowlany i utrudnienia związane z nim – część pierwsza

21Niedawna w życie prowadzono nowe przepisy budowlane. Sprawiły one nie tylko uproszenia wielu formalności budowlanych i administracyjnych w zakresie budowy przyłączy, obiektów małej architektury, a także wznoszenia obiektów na terenach, które, które są wpisane do rejestru zabytków, co zdecydowanie wydłuża procesy inwestycyjne. Dokładnie nowelizacja prawa budowlanego weszła w życie dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące piętnastego roku, czyli już ponad rok temu. Jakie są najważniejsze zmiany? Zdecydowanie najważniejsze jest rozszerzenie przez ustawodawcę katalogu obiektów budowlanych, do których inwestor nie ma obowiązku wnioskować o uzyskanie pozwolenia na budowę. A jeśli odpowiedni organ w drodze decyzji nie wniesie sprzeciwu wobec zgłoszonego przez inwestora zamiaru budowy na danym terenie, to można rozpocząć naszą budowę czy też przebudowę w zależności od tego, co planujemy. Ale to jest teoria. W teorii miało być prościej,w praktyce uproszenia się tylko częściowe. Ale o tym w kolejnym wpisie, zapraszam.